האתרים הנ"ל נחקרים כבר מזה עשרות שנים ומוכרים היטב לחוקרי
הר-הנגב. תאריכם ומהותם שנויים עדיין במחלוקת בגלל העדר ממצא חד משמעי. החותם שיוצג בהרצאה, שנמצא במקרה, לא בעת חפירה, במצודת נחל בוקר שליד שדה-בוקר, יכול אולי לתרום לבירור השאלות הנ"ל.