במהלך שנה שעברה בוצעו שתי עונות חפירה בשני אתרים בתחום הישוב גבעות בר: ה"שומרה" (שטח B) וה"חווה" (שטח A).
במהלך החפירה התברר כי השומרה (שטח B) היא חווה המורכבת מחדר מרכזי מחולק לשניים וסביבו מספר חדרים ומרחבים פתוחים נוספים. נראה שהחווה הייתה בתחילה שומרה שהתרחבה עם הזמן. החדר המרכזי מרוצף בחלקו בחלוקי נחל ובקיר המחלק של החדר נמצא חלון מדופן לוחות אבן מוחלקים. בפינה הצפון-מערבית של החדר נמצא מתקן בנוי לוחות גיר מסותתות. מאחר והחפירה טרם מיצתה את עצמה לא ניתן להציג תוכנית מלאה של המבנה אולם נראה שהוא משתרע על שטח כולל של כ-20X25 מ'.

ה'חווה' בשטח A התבררה כמנזר. הוא המכלול בנוי ממבנה מרכזי ששיטחו כ- 20X20 מ' שהתנשא לגובה שתי קומות ומאגף שירותים ששיטחו כ-35X35 מ' ובו נמצאו המחסנים, בור המים ויתכן שהייתה גם גת, דיר לעיזים ומתקני שרות נוספים.
המבנה הראשי מורכב מחצר מרכזית אליה נכנסו ממזרח דרך פתח שמעליו נבנה גרם מדרגות. מדרום לחצר נבנה לפחות חדר אחד, אולם נראה שהיו חדרים נוספים. בחדר שנחפר נמצא פתח כניסה בעל משקוף מקושת וארון קיר בקיר המזרחי שלו.
מצפון לחצר נמצאו שלושה חדרים בטור מערב-מזרח כאשר הכניסה מהחצר הובילה לחדר האמצעי שהוא הקפלה של של המנזר שנמצאה מרוצפת פסיפס. ממערב לקפלה נמצא חדר שנראה ששימש כמחסן/חדר תשמישי קודש.
מהקפלה נפתח למזרח פתח, במרכז הקיר, אשר הוביל לחדר המרוצף בלוחות אבן ובו שני מתארים מלבניים 0.7X1.7 מ' המסמנים, ככל הנראה, קברים מתחת לרצפה. בצידו המזרחי של החדר נמצא האפסיס שרוצף פסיפס לבן. בין רצפת הפסיפס של האפסיס לרצפת לוחות האבן ניתן להבחין בשתי מגרעות ברצפה בהן ניצבו עמודי הסורג.
ברצפת הפסיפס של הקפלה נמצאה כתובת יוונית למביט ממערב למזרח, מעליה צלב מול הפתח המזרחי ומתחתיה, לכוון מערב, שטיח מעוטר.
העיטור כולל שני טווסים הפונים זה אל זה וביניהם אמפורה. מהאמפורה יוצאת גפן היוצרת חמישה מדליונים בשתי שורות. בשורה התחתונה נראה חמור (או ארנבת) במדליון הימני ושני סלים עם ענבים (או ככרות לחם) במדליון השמאלי. בשורה העליונה ניתן להבחין בציפור שראשה מורד [מעל החמור] ובדג מעל הסלים ובין שניהם באמצע נראת דמות אדם בתנוחת תפילה (אורנס.)