בשנים האחרונות נערך סקר ארכיאולוגי יסודי בשטח של קרוב ל- 300 קמ"ר בלב מרחב ההתיישבות היהודי בגליל בתקופת הרומית והביזנטית, המרחב שבין טבריה לציפורי. מדגמים גדולים מאוד של קרמיקה שנאספו מכל אתר וההיכרות המעמיקה עם הקרמיקה המקומית והמיובאת אפשרה פילוח של הממצא לתקופות קצרות יחסית ועמידה על שינויים יישוביים במרחב בכל תקופה ותקופה. הנתונים שהתקבלו מעבודת הסקר (ומחפירות בדיקה במספר אתרים), מצביעים על משבר חריף בהתיישבות הכפרית באזור בשלהי התקופה הרומית ובראשית התקופה הביזנטית. ממצאים שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעבר במרחב עולים בקנה אחד עם תמונה זו. ראשיתו של המשבר עוד במחצית השנייה של המאה השלישית והוא הגיע לשיא במאה הרביעית. במהלך המשבר ניטשו ישובים רבים מכל המדרג היישובי: החל מכפרים קטנים ועד לכפרים גדולים מאוד, כולל יישובים שבהם שרידי בתי כנסת מונומנטליים. מתברר כי משבר יישובי זה הוא אחד הגורמים המרכזיים לשינויים רבי המשמעות שעברו על האזור ועל תושביו בשלהי העת העתיקה.