הקמתם של בתי היוצר האומאיים בלב המרכז הציבורי של העיר בית שאן (ניסה סקיתופוליס) בסוף המאה השביעית לספירה, עם מבנים אורבניים נוספים, משקפת את שקיעתה של העיר הקלאסית והמעבר מסקיתופוליס לביסאן.
מחקר בתי היוצר מאפשר לקבוע את מועד השינוי ולבחון את תהליכי השינוי ומרכיביו, שחלו בבירה הביזנטית של פלסטינה סקונדה במהלך המאה השביעית, לאחר הכיבוש הערבי.


בהרצאה זו נבחן סוגיות ארכיאולוגיות שונות של שינוי והמשכיות בתרבות החומרית במהלך המאה השביעית לספירה, המתבטא בעיקר בייצור הקראמי, במטבעות ובתכנון העירוני, ובעזרתן ננסה לשרטט את אופי היישוב והתרבות החומרית בתקופה האומאית. תהליכים אלה קשורים למערך החדש של ג'ונד אל אורדון, ובעיקר להיערכות המחודשת של ערי הדקפוליס משני צידי הירדן לאחר הכיבוש הערבי.