במזרח הקדום לא התקיימו מטבעות, שטרות כסף, פנקסי המחאות או כרטיסי אשראי, ובכל זאת התנהל בו מסחר רחב היקף למרחקים גדולים כבר בתקופת הברונזה המאוחרת, לכל המאוחר. כיצד התנהלה כלכלה זו ובמה היא שונה מימינו? כמה הרוויח אדם והאם רווח היה מניע עקרוני בפעילותו? איך קבעו את הערכים?


בהרצאה אסקור כמה מן ההיבטים הכלכליים של תקופות הברונזה והברזל לאור המקורות השונים שבידינו. בתחום זה התעוררו מחלוקות חריפות בין אסכולות שונות, שעדיין לא כולן יושבו. אחת המחלוקות הללו נוגעת לשאלת המעבר מהכלכלה שאפיינה את התקופות הללו לכלכלה המוניטארית, שראשיתה נעוצה בהמצאת המטבעות באנטוליה בערך בשנת 600 לפנה"ס.