ראשיתם של קשרי המסחר הבינלאומיים באגן המזרחי של הים התיכון נעוצה עוד בשלהי האלף השלישי לפנה"ס, אולם פיתוח מערכת זו לידי רשת מסחר ענפה לא חל לפני תקופת הברונזה המאוחרת (המחצית השניה של האלף השני לפנה"ס).


הרצאתי תעסוק בהשוואת שני מקורות חשובים על רשת זו של קשרי הסחר בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל. המקור הראשון הוא מטען של ספינה טרופה מאולו-בורון, אשר נשאה חומרי גלם הכוללים מטילי נחושת ובדיל, מטילי זכוכית, חטי פילים והיפופוטמים ושרידי עצי הובנה. בנוסף לכך, נמצאו בספינה עשרות קנקנים "כנעניים" ופיטסים. ניתן לראות במטענה של ספינה זו בבואה נאמנה לאופייה של הפעילות המסחרית בתקופת הברונזה המאוחרת ברחבי המזרח הקדום.


המקור השני הנדון בהרצאה הוא "קטלוג הסחורות" בנבואתו של יחזקאל, המופיע בתיאור מפלתה של צור (פרק כ"ז). בנבואה זו ממשיל יחזקאל את צור לאוניית פאר, ומפרט את מגוון הסחורות והארצות שהיו קשורים לפעילותה המסחרית של צור במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס.


השוואת הסחורות בשני המקורות הללו תאפשר לבחון את השינויים שחלו במסחר הבינלאומי באגן המזרחי של הים התיכון בתקופות הנדונות.