בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בעיר אשור בדור האחרון נחשפו ארכיונים פרטיים שבהם עשרות טקסטים השופכים אור חדש על מסחר פרטי בינלאומי בעיקר במאה ז' לפה"ס. חשיבות מיוחדת נודעת לארכיון של דורי-אשור שנתגלה בשנת 1990, ופורסם רק בחלקו, וכן גם לתעודות נוספות שנחשפו בשנת 2001 ופורסמו בשנת 2002.


ההרצאה תבחן את העדויות הללו המלמדות על קיומו של מסחר פרטי באימפריה הניאו-אשורית, וכן יוצג לראשונה תעתיק ותרגום של טקסט רב חשיבות המלמד על מקומן המרכזי של נשים ביוזמות מסחריות פרטיות בתקופה הנדונה. מתוך התעודות נלמד על יעדי המסחר, המוצרים שבהם סחרו, שיטות ההובלה, דרכי המימון, הסכומים שהושקעו, וכן גם על מעמדם החברתי והכלכלי של הגברים והנשים שעסקו במסחר פרטי בתקופה הניאו-אשורית.