מקורות להרצאה

1) השקפה ארכאית: הומרוס                                                                      אודיסיאה, ספר 6
" אולם כשנגיע אל העיר..היא מוקפת חומה גבוהה.. ומשני עבריה נמל יפה, ומבוא צר בתווך; ספינות קלות משוט נחות על החול בצדי הדרך, ולכל אדם יש מקום משלו, ולתושבים יש שם גם רחבת-ציבור המקיפה מתחם קדוש יפה של פוסידון, בנויה מסלעים שהובאו בגרירה ושוקעו בקרקע. ברחבה מתקינים את חיבל הספינות השחורות, כבלים ומפרשים. שם מקציעים גם את המשוטים ".                                             (תרגום: א. כהנא)
 
2) השקפה מקראית: יחזקאל על צור                                                    יחזקאל, כ"ז, 3-4; 26
"ואמרת לצור היושבת על מבואות ים רוכלת העמים אל איים רבים.. בלב ימים גבוליך בוניך כללו יפיך...אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאוד בלב ימים. במים רבים הביאוך השטים אותך רוח הקדים שברך בלב ימים ".        
 
3) אפלטון על פיראוס ואתונה                                                     חוקים, 704-705
"אלא שהעיר משתרעת בצורה לא ראויה בקירבת הים ויתרה מזאת, שני נמליה טובים, כפי שאתה אומר; זאת יש לנצל היטב. שכן הים, למרות שיש נעימות בקרבתו עבור הצרכים של היום-יום, הוא שכן מר ומלוח. כי הוא [=הים] ממלא את השווקים של העיר בסחורות זרות ובקמעונאות, ובהכנסת אורחות חיים הפכפכים ".        (תרגום: נ.קשטן)
                       
4) אריסטו על אתונה                                                                       פוליטיקה, ספר 7.5
" לגבי האתר של העיר, אם עליה להיות במקום אידיאלי, ראוי שתהיה מוקמת היטב גם כלפי הים (πρòς θάλατταν) וגם כלפי היבשה. .. יש לטעון שביקורים של זרים שחונכו תחת מוסדות אחרים מזיקים לחוק ולסדר כך גם אוכלוסיה מנופחת...אך עיר המדינה שאינה מעורבת בעשיית רווח מעין זאת, לא צריכה להחזיק בנמל מסחרי (έμπορίον) גדול. אך היות ואנו רואים ארצות וערים רבות המחזיקות במעגנים ונמלים (λίμενες) הממוקמים היטב יחסית לפוליס, כדי לא להיות חלק ממנה, אך גם לא להיות רחוקות מדי, אלא נשלטות על ידי חומות ואמצעי הגנה אחרים".                                    (תרגום: נ.קשטן)
 
5. ויטרוביוס על אלכסנדריה                                                    על אודות האדריכלות ב, 3-4
..שכן, כמו שהרך הנולד אינו יכול להיזון אלא בחלב המינקת ואינו יכול לטפס במעלה החיים, כך גם עיר אינה יכולה לפרוח מבלי