שלושים ושמונה ערים בארץ ישראל ובעבר הירדן, טבעו מטבעות בזמנים שונים במהלכה של התקופה הרומית (מאמצע מאה א' לפנה"ס ועד אמצע מאה ג' לספה"נ). מטבעות אלה מכונים "מטבעות ערים".


בצדם האחד מוטבע דיוקנו של השליט הרומי – הקיסר או אחד מבני משפחתו – ובצד השני (צד הגב) מופיעים נושאים הקשורים לעיר.
דרך נושאי צד הגב של המטבעות אנו מתוודעים למרכיבים שונים בתרבותה של העיר שטבעה אותם, ובעיקר לעולם האמונה ששרר בה. הפולחן המקומי משקף מסורות שונות - חלקן מקומיות וחלקן זרות – המבטאות השפעות תרבותיות מגוונות.


את ההשפעות התרבותיות ניתן לחלק למספר קבוצות:
א. השפעות מקומיות (בעיקר של יהודים, שומרונים ונבטים);
ב. השפעת העולם הפניקי;
ג. השפעות מצריות;
ד. השפעה של גויי הים;
ה. השפעות העולם היווני-הלניסטי;
ו. השפעות התרבות הרומית-לטינית.


ברקע קיימות השפעות מקומיות קדומות יותר - כנענית וסורית, ולעיתים ניכרות גם השפעות מאזור אנטוליה.
הגב של מטבעות הערים, שהוא ראי מהימן להשפעות שעיצבו את עולמם של התושבים בערי ארץ ישראל ועבר הירדן, משקף במקרים רבים גם סינקרטיזם בין אלוהיות מקומיות וזרות וכן קיומן של השפעות שונות בו-זמנית.