רבים מן הויכוחים בתחום הארכיאולוגיה סובבים סביב שאלת הביטוי החומרי של זהות אתנית ועוד יותר סביב היכולת לזהות תקופות מעבר. בעשור האחרון הלך והתרבה מספר המחקרים העוסקים בצבא הרומי הרפובליקאי ובעיקר בציודו הצבאי. הנתונים הללו ישמשו בהרצאתי כבסיס לבחינת הביטוי החומרי של שקיעת העולם ההלניסטי במקביל לעליית השפעתה של רומי במרחב ארץ-ישראל. בהרצאה אפרוס מקרה מבחן אחד בדמות החרב בה נעשה שימוש במהלך כ-400 שנה – הגלדיוס (gladius). לימוד האבולוציה או השינוי בדמותה של החרב, המתועדים יפה החל במאה הב' לפנה"ס, מאפשרים לנו לראשונה לבאר טקסט סתום במגילת "מלחמת בני-אור בבני-חושך" (1QM). מעבר לכך הבנות אלה מספקות קונטקסט לממצא של חרבות מטיפוס זה בארץ-ישראל ההלניסטית ומאירות הליך מורכב של מעבר דגם חומרי המשמש כראי לשורת אירועים היסטוריים שהתרחשו לאורך אגן הים-התיכון.