יפו העתיקה היא תל גדול ומורכב שבו שרידים של התיישבות רצופה במשך 5000 השנים האחרונות. העיר זכתה לחשיבותה הודות למיקומה על חוף ארץ-ישראל ותפקידה כמרכז לתחבורה ומסחר הן בדרך היבשה והן בדרך הים. ראשיתה של העיר בתקופת הברונזה הקדומה ובתקופת הברונזה התיכונה ב', אך מתקופות אלה אין בידינו אלא שרידים דלים ביותר, כיוון שזו השכבה העמוקה ביותר בתל. השרידים הברורים יותר הם מתקופת הברונזה המאוחרת ואילך והם מעידים כי יפו הייתה מיושבת ברציפות כעיר נמל.
 
נשאלת  השאלה האם יפו שימשה רק כנמל של ירושלים, רמלה וישובים אחרים במשך ההיסטוריה, או האם היא הייתה גם עיר עצמאית? לפי תוצאות החפירות הארכיאולוגיות האחרונות נראה כי גורלה של יפו אכן היה תלוי בחשיבותו הפוליטית והאסטרטגית של הנמל שלה.