פרק כ"ב בספר מלכים א' מספר על מותו של אחאב בקרב שנערך עם הארמים ברמות גלעד. מות אחאב בידי הארמים זמן קצר לאחר ששתי הממלכות לחמו בברית נגד אשור ליד קרקר שבמרכז סוריה (בשנת 853 לפנה"ס) מעורר בעיות היסטוריות קשות. יתר על כן, לפי פסוק 40 אחאב מת על משכבו בשלום ("וישכב אחאב עם אבותיו"), דבר העומד בסתירה לתיאור המפורט על מותו בקרב. קשיים חמורים אלה הביאו חוקרים רבים למסקנה שכל הפרשה המוצגת בפסוקים 37-1 אינה היסטורית, ובעקבות זאת הציעו פתרונות מפתרונות שונים לאופן צמיחתו של הסיפור.

בהרצאה אבחן באופן ביקורתי את הסיפור על מות אחאב ואעמוד על מבנהו, על תוכנו ועל המסרים הכלולים בו. לאור ההנחה שהסיפור עבר תהליך ארוך של מסירה בעל-פה טרם שהועלה על כתב, אנסה להציע פתרון לאופן בו צמח ועוצב בידי מחברו, וכן אנסה לשחזר את מקומה של הפרשה המוצגת בפרק כ"ב בהיסטוריה של ממלכת ישראל.