ייחודן של הכתובות מכונתילת עג'רוד שבצפון סיני בחשיבותן הרבה להכרת דת ישראל בשנת 800 לפסה"נ בקירוב. למרות שהאתר מצוי בצפון סיני, ממערב לקדש ברנע וסמוך לדרך מעזה לאילת, הכתובות מגלות זיקה הדוקה דווקא לישראל, ולא ליהודה. הכתב דומה לכתבם של חרסי שומרון, או שהוא פיניקי, ללשון מאפיינים ישראליים, והפולחן קשור לשומרון. נדגים זאת במבחר כתובות מהאתר. 
 
כתובת על אגן אבן:

 

 
לעבדיו בן עדנה ברך הא ליהו
כתובות על פיטסים - פיטס ראשון:
 
אמר. א[      ]ה[ ]ך. אמר. ליהל[יו] וליועשה. ו[ל    ]. ברכת. אתכם
ליהוה. שמרן. ולאשרתה.
פיטס שני - כתובת ארוכה מעל לדמויות של המתפללים:
                                 ] ל יה ו ה  ה תמ ן. ו ל א ש ר ת ה.
] כל אשר. ישאל מאש. חנן הא ואם פתה. ונתן. לה. יהו.
כלבבה.
אמר
אמריו א
מר ל.אדנ[י
השלם. את.
ברכתך. לי
הוה תמן
ולאשרתה. יב
רך וישמרך
ויהי עם. אדנ
י [עד עלם?
 
שרידי כתובות על טיח:
א.
י]ארך. ימם. וישבעו [ .... י]תנו. ל[י]הוה תימן. ולאשרתה
] היטב. יהוה. התי[מן...]י היטב. ימ[ם  ] ה[    ]יהמ[
ב.
                                        ] ענת [
] ברעש. ובזרח. אל. בר[ם. י]הו[ה
]ר. וימסן. הרם. וידכן. גבנם [
      ] ארץ. קשדש [ ] עלי. אלם [
        ]הכן  [ל]ברך. בעל. בים. מלח[מה
             ] לשם אל בים מלח[מה