לאחר חורבן הבית השני הפכה ארץ ישראל לפרובינקיה רומית פורמאלית. הנציב שלה ישב בקיסריה, והלגיון העשירי – שנועד לשמור על השלטון הרומי בארץ – חנה בירושלים. במשך הזמן הפכו שני המרכזים האורבניים האלה לצמתים המרכזיים של מערך התעבורה האימפריאלי בארץ ישראל, כאשר אל כל אחד מהם התנקזו לא פחות משבעה כבישים ממלכתיים. בהרצאה יוצגו הממצאים הארכאולוגיים העיקריים הקשורים לכבישים האלה, ויידונו סוגי התעבורה שאותם הם שירתו, וחשיבותם ההסטורית.