ההרצאה תתמקד במעמד השולי של ארץ ישראל במחשבה האסטרטגית של הגורמים הבינלאומיים בתקופה ההלניסטית, מאלכסנדר הגדול ועד לכיבוש הרומי של המזרח.
מלחמת הכוחות שבין הממלכות הלניסטיות לא הייתה בעיקרו של דבר על השליטה בארץ ישראל. חמש המלחמות הסוריות, שהתנהלו בין התלמיים לסלבקים במאה השלישית לפני הספירה, כאשר התלמיים שלטו בארץ, היו על מטרות רחבות הרבה יותר מאשר ארץ ישראל. הארץ נדחקה לתחתית סולם העדיפויות של ממלכות אלה, במאה השנייה לפני הספירה, כאשר הממלכה הסלבקית הפכה לשליטה של ארץ ישראל. המרד המכבי הפך את ארץ ישראל לפחות ופחות אטרקטיבית לממלכות שמסביבה והארץ הייתה ונשארה שולית למשך כל התקופה ההלניסטית.
הרומאים כבשו את הארץ בשנת 63 לפני הספירה. הם ראו בה עוד אחת מהנקודות האסטרטגיות במזרח, אך עד למאה הראשונה לספירה היא מעולם לא זכתה לחשיבות של ממש באסטרטגיה הרומית.