למן גילויו המפתיע של המטמון מנחל משמר, דנים ומתלבטים בו מהיבטים שונים: מטלורגיה, טכנולוגיה, מוצא, שימוש. ההרצאה תעסוק במהותו של המטמון – כיצד נצבר, למה יועד, היכן שימש במקורו.

 

מרבית החוקרים התייחסו למטמון באופן הומוגני, כלומר מכלול של כלים פולחניים שעצם גילויים במערה "שכוחה" בנחל משמר מחייב להניח שבמקורם שימשו במקדש, או כמנחות קבורה בקבר. ברצוני להסיט את הדיון לכלים עצמם ולייתר דיוק לאלות ולראשי האלות (338 פריטים מסך 442 חפצי המטמון),  המהווים נקודת מפתח להבנתו של המטמון.

 

המכלול הקדום ביותר ולמרבה ההפתעה הדומה ביותר למטמון מנחל משמר,  הינו ה- Main Deposit מהמקדש בהיירקונפוליס. כמו במטמון מנחל משמר, הדומיננטיות של ראשי האלות במכלול הקדום של ה –Main deposit  ברורה וחד משמעית.

 

המטמון מנחל משמר עשוי אפוא להיות במקורו אחד מאוצרות כלי הנשק והפולחן, שנצברו ונשמרו במבניים ציבוריים מרכזיים, דוגמת המקדש בהיירקונפוליס. דומה שמכלולים מסדר גודל והרכב שכזה, יכלו להיאסף רק במקדשים.