בשנים האחרונות ניכרת התקדמות רבה בחקר היבטים מסוימים של המכלולים הליתיים בתרבויות הפרהיסטוריות. אלו בעיקר נוגעים לגבי חומר הגלם (בחירתו, הפקתו, הפצתו), טכנולוגיות וטכניקות של ייצור הפריטים (כולל כיצד נשמרת מסורת, מדוע מתרחשים שינויים) וכמובן כיצד משתמשים ולצורך מה משתמשים בתוצרים אלו. ואולם נראה שהיבטים אחרים של המכלולים הליתיים זוכים לטיפול מועט יחסית. המחקר הליתי כמעט ולא עסק בהיבטים התרבותיים והחברתיים, דהיינו הקשר בין המרכיבים השונים של התרבות החומרית (ובמקרה הספציפי מדובר בכלי הצור) וההיקשים החברתיים והאידיאולוגיים שלהם. במילים אחרות: הקשר בין תפיסת עולמם של האנשים בתרבות מסוימת לכלים שבשימושם.  עדויות אתנוגרפיות מוכיחות שפריטי אבן אשר לכאורה הם בעלי אופי שימושי במשמעות הבסיסית של המילה (כולל כלי האבן של אותן קבוצות), כמעט תמיד ניתן למצוא בהם גם משמעות סימבולית זו או אחרת.