תשומת לב רבה הוקדשה במחקר לאיזור המקדשים שחפרה המשלחת האמריקאית במגידו כבר בשנות השלושים.

 

שטח BB  היה איזור הפולחן המרכזי החל מהתקופה הכלכוליתית ועד סוף תקופת הברונזה, כפי שהראו החפירות המחודשות של אוסישקין ופינקלשטיין. הבמה העגולה שמסביבה המקדשים בולטת מהשלב המתקדם של תקופת הברונזה הקדומה. פחות מוכר מכלול דומה שנחפר בחורבת זרקון בצפון ירדן שכולל את אותם מרכיבים, דהיינו במה עגולה ומקדשים. אולם בניגוד למגידו, חורבת זרקון הייתה מיושבת רק בתקופת הברונזה הקדומה.

 

בהרצאה ייעשה ניסיון להשוות בין שני האתרים ולהסיק לגבי מנהגי פולחן בתקופת הברונזה הקדומה.