במהלך החפירות הנערכות בשנים האחרונות בתל חצור נחשפו באתרן עשרות מצבות אבן. מתקנים שונים וממצא נלווה שנחשף במתחם המצבות מעידים על תפקידו הפולחני. החרסים שנתגלו על רצפות החדרים מאפשרים לתארך את זמן הקמתו של המכלול הפולחני במהלכה של תקופת הברונזה התיכונה.

 

האומנם שימשו מצבות אלו כמוקד ההתייחסות במתחם הפולחן הנדון? אף כי חפירתו עדיין בעיצומה, דומה שסך כל הממצא שהצטבר עד כה, יחד עם מקבילות מעטות בנות התקופה מאזורנו, מאפשרים הסקת מסקנות ראשוניות באשר למהותו של מתחם הפולחן בן תקופת הברונזה התיכונה מחצור.