מאז 1936 נחשב בית המקדש בתל-תאיינת למקבילה הקרובה ביותר מבחינה ארכיטקטונית למקדש שלמה. בשנת 1990 פרסם עלי אבו-אסף דו"ח חפירה על מקדש בעין-דרא (מקדש Big Foot – "טביעות הרגל הענקיות"), וג' מונסון ול' סטייגר הכריזו עליו כעל המקדש הקרוב ביותר למקדש שלמה. אבל, עיון מדוקדק בפרטי הדמיון מראה שמקדש תל-תאיינת עדיין דומה יותר. יתר על כן, יש במקדש עין-דרא פרטי עיצוב מאלפים שלא שמו לב עליהם ודווקא להם יש חשיבות רבה להבנת הסמליות והתפישה התיאולוגית של בית המקדש.  על תבליטי האבן המגולפים המקשטים את החזית הנמוכה לפני הדביר מצוירות  דמויות של ייצורי-כלאיים (Mischwesen) הדומות להפליא לחיות (כרובים) במרכבה של יחזקאל (יחז' א' וי').  דמיון זה מעניין בפני עצמו, אך השוואת התבליטים האלה עם הדמויות שהיו חקוקות על הקיר בין ההיכל והדביר במקדש שלמה ובמקדש החזון של יחזקאל מראה שתפישות המקדשים שונות: המקדש המקראי הוא גן-אלוהים עלי אדמות, ואילו המקדש בעין-דרא נחשב למושב שמימי של האל.