אגדת האבנים האמברוזיות היא אחד המיתוסים הקשורים לייסוד העיר צור אשר מופיעים על גבי מטבעותיה של העיר בתקופה הרומית. הסיפור מוזכר בדיוניסיאקה של נונוס, חיבור מן המאה החמישית לסה"נ, המשקף מקורות ספרותיים קדומים מהמאות השנייה והשלישית לסה"נ, כלומר בני זמנם של המטבעות הנידונים בהרצאה זו.

 

האגדה הנדונה קשורה ישירות לפולחנו של האל מלקרת-גרסתו הפניקית של האל היווני הרקלס-פטרונו של צור. לדעתי, האגדה קשורה גם לאופי הטופוגרפי של צור, אשר נוסדה במקור על גבי שני איים במקביל לחוף.

 

מטבע ייחודי אשר נטבע בימיו של הקיסר גורדיאנוס ג' (244-238 לסה"נ) מתאר את האבנים האמברוזיות בקומפוזיציה שונה מהתיאור המקובל. הסצנה מסמלת בעיניי, אתר בצור הכולל צמד מצבות לצדו של עץ זית ומזבח באיזור הפתוח, במתחם המקודש לכבודו של מלקרת. לדעתי, מונומנט זה הוקם כהנצחה למיתוס האבנים האמברוזיות וייסודה של העיר. מספר מקורות ספרותיים, ביניהם הרדוטוס ואכילס טאטיוס, מתארים את המקום ומחזקים בכך את הצעתי לזיהוי התיאור שעל המטבע.

 

הרצאה תכלול אף סקירה השוואתית של המקורות ההיסטוריים, המאפיינים הטופוגרפיים והמטבעות של הקולוניה הצורית גדס (Cadiz) שבספרד. מרכיבים אלו מסייעים לפרשנות התיאור שעל גבי המטבע של גורדיאנוס בצור.