במהלך עבודות לפריצת תוואי גדר ההפרדה בצפון השומרון, נתגלתה ונחפרה מערת קבורה מדרום לכפר קפין. המערה כוללת שני חדרי קבורה חצובים בסלע הגיר הרך, ממערב וממזרח לפיר הכניסה, שנהרס בעבודות. בשני חדרי הקבורה נתגלו עצמות הנקברים, מונחות בחלקן על גבי דרגשים סביב, וכן בתוך בורות עמידה מרכזיים. למעט מספר קטן של שברי חרסים, וביניהם שבר גוף של פכית שחורה, לא נתגלו חפצי לוואי. מתאר המערה דומה למתארן של מערות קבורה שנתגלו בתל אבו הואם מחד, ובאזור יהודה מאידך בתקופה הנדונה.


הממצא המעניין ביותר נתגלה על הדרגש הצפוני בחדר המערבי של המערה. על גבי דרגש זה נמצא שלד גבר בוגר שהונח על גבו כאשר ראשו במזרח ורגליו במערב. מותו של איש זה, שגילו 40-30 שנים, נגרם כתוצאה משימוש בחרב חדה. על פי הממצאים האנתרופולוגיים, כף ידו השמאלית נכרתה, סימני מכות חרב נתגלו על ראשו, וייתכן כי עורו הופשט.


ממצא ייחודי ונדיר זה מעיד, לראשונה, על טכס ניצחון כפי שמתואר במקרא ובתבליטים שונים, בהם מתואר קיצוץ ידיים ורגלים של האויב במלחמה. יתכן כי לוחם זה נהרג במהלך הכיבוש האשורי של ממלכת ישראל.