התבליט המתאר את ההתקפה האשורית על לכיש נחשף בחפירותיו של הנרי ליארד. הוא הוצג בחדר מרכזי בארמון בנינוה ונמצא כיום במוזיאון הבריטי. מתוארים בו אירועים שהתרחשו לפני ההתקפה, במהלכה, ולאחר סיום ההתקפה על העיר. חלק מהתבליטים שנחשפו באשור הקדומה, בעיקר בחורסבאד (דור שרוכין – מעון סרגון השני) ובנינוה (בירתו של סנחריב) ובמספר אתרים נוספים, מתוארים קרבות, כיבושי ערים ועוד נושאים רבים מחיי החצר והצבא האשורי. בחלק מהתבליטים מתוארים פרטים המתארים את הנופים שבהם התנהלה הפעילות הצבאית ובחלק יש אף רמזים למקומן הגיאוגרפי של ערים שונות. חלק מהדמויות המתוארות בתבליטים מזוהות לעתים לפי זיהויה הגיאוגרפי של עיר וחלק לפי כתובות שונות שנחקקו על התבליטים.


תבליט המצור האשורי על לכיש מכיל פרטים רבים. העיר המתוארת בו, למרות הפגמים הרבים ולמרות שהיא נמצאת רק ברקע של ההתקפה עצמה, מזוהה בוודאות בסיוע של כתובת המזכירה את העיר בשמה המקראי. תלה של לכיש הקדומה מזוהה במידה רבה של ודאות בסיוע מכתב, שנחשף בחפירות בתל א-דוויר, ובו מצוין שם העיר לכיש. מקובל להניח שחלק מהפרטים הטופוגרפיים ופרטים של שערי העיר וחומותיה, כפי שנחשפו בחפירות בתל לכיש, מתוארים בתבליט הנדון.


אומנות התיאור בתבליטים האשוריים היא סכמאטית ביותר ונראה שרוב הפרטים המזוהים בהם אינם משקפים את המציאות. יש בהם עיוותים מכוונים של פרופורציות וסגנון אחיד בתיאורי ערים, קרבות וחיי היום יום בארמון. יחד עם זאת, פרטים אחדים משקפים את המציאות הקדומה ואפשר לעשות בהם שימוש מוגבל להבנתה. השבלוניות שאפיינה את התבליטים האשוריים מימי אשורנצרפל השני ועד ימי סרגון השני השתנתה בימי סנחריב, ונראה שהתבליטים מתקופתו של סנחריב מכילים פרטים רבים המשקפים את המציאות.
תיאורי הצבא וקרב ההתקפה האשורית על לכיש מכילים כמה היבטים טקטיים וכמה פרטים שמהם ניתן לעמוד על המהלכים הטקטיים, על מבנה הצבא בהתקפה על לכיש, דרגי הלחימה והכוחות המשתתפים בהם ועוד. תיאורי הדמויות נעשו אמנם בסכמות מקובלות אך ההיבטים הטקטיים והלוגיסטיים המתוארים בהם אינם סכמאטיים. הם מאפשרים לנו לשחזר פרטים רבים על ההתקפה, הכוחות שהשתתפו בה, ציודם, חימושם, הרכב צוותי הקרב ומיקומם הטקטי במהלך ההתקפה. הדיוק בפרטים הטקטיים והצבאיים אינו מעיד על דקדקנות דומה ביחס למרכיבים אחרים בתבליט, אך ניתן להניח שהפרטים הטקטיים אינם אקראיים, והאומן תיאר את הדברים כהווייתם, גם אם לא הבין את משמעותם.