ספרות חז"ל, בהיותה מקור מאוחר ובעל מגמות תיאולוגיות מובהקות, אינה יכולה לשמש מקור אידיאלי להיבטים הצבאיים של מרד בר-כוכבא. מי שמעוניין ללמוד על העובדה שהרומאים ניהלו מערכות מצור כנגד אויביהם, ושבמערכות אלה הם השתמשו נגדם, למשל, ב"אבני בליסטראות", ראוי שיפנה למקורות אחרים שמביאים מידע הרבה יותר מרוכז ומפורט על היבטים שכאלה.


יחד עם זאת, בחינה זהירה של הנתונים הספציפיים הנוגעים למלחמת בר-כוכבא הנזכרים במקורות מספרות חז"ל – בייחוד בנציגים הארץ-ישראליים שלה - עשויה לספק לנו מספר נתונים בעלי חשיבות על פרטים מהותיים הנוגעים למרד: היקף התמיכה בו, אחדות מזירות הפעולה שלו ואולי גם רמיזות משמעותיות על פרטים נוספים שיוצגו בהרצאה.