למרות שאירועי מרד החורבן והמרד השני הם מן התקופות היותר חקורות בהיסטוריה ובארכיאולוגיה הארץ-ישראלית הרי שמרבית המידע שאוב היה עד כה ממקורות היסטוריים וכן מנתונים בעלי אופי ארכיטקטוני שעלו מן הסקרים והחפירות. המספר ההולך וגדל של ממצאי תרבות חומרית צבאית שנחשף בחפירות העשורים האחרונים, בשילוב תובנות תיאורטיות באשר לדרך ניתוח שדה הקרב, מאפשרים לנו הבנה טובה יותר של מרחבי הקונפליקט בתקופה הרומית בארץ ישראל.


בהרצאה יבחן הדיאלוג בין המקורות ההיסטוריים והארכיאולוגיים על רקע הממצא ממבחר חפירות, ויודגמו הכלים לשחזור שדה הקרב ופעילות הצדדים הלוחמים. בהרצאה אדון בטיפוסים השונים של מרחבי הקונפליקט. כמו כן אסקור את מרחבי שדה קרב המצור, שהוא המאפיין העיקרי של קרבות המרד הראשון ומנגד את מאפייני הלוחמה בעצימות נמוכה, שמאפיינת יותר את המרד השני. בהמשך יפורטו דרכי הלחימה המשתנות – מחוץ לעיר, באזורי החומות ובלחימה בשטח בנוי - כפי שהן באות לידי ביטוי בתקופה סוערת זו של שתי המרידות היהודיות הגדולות ברומאים.