הכיבוש של ארץ ישראל על-ידי הפרסים בראשית המאה השביעית לסה”נ הניב שפע יחסי של דיווחים ואיזכורים במקורות שונים. מקורות אלה, בגירסאותיהם המצוייות בידינו כתובים בלשונות שונות, ומכאן הקושי הרב בהתמודדות עמם, שהרי מתודה נכונה במחקר היסטוריוגראפי מותנית במידה מרובה ביכולת לקרוא את המקורות לתקופה או לפרשה היסטורית בשפה אשר בה נכתבו. מתוך מכלול הבעיות שמעורר חומר המקורות אתמקד בעיקר בבעיה אחת: העדר כמעט מוחלט של חומר היסטוריוגראפי קונטמפוראני הזורה אור על מניעי כיבושיו של כוּסרוֹ השני, פַַּרְוֶז, ועל תוצאות סיפוחה של ארץ ישראל מנקודת ראותה של האימפריה הפרסית הסאסאנית.

במסגרת זו אנסה להבהיר את תפקידה המיוחד של כרוניקה סורית נֶסְטוֹריאנית, שנכתבה בתוך תחומי האימפריה הסאסאסנית, בהארתה של בעייה זו. כרוניקה זו, אשר מחברה אינו ידוע, ידועה בשם “האנונִימוּס של גידי” על שם מי שגילה אותה, המזרחן האיטלקי איגנאציו גידי Iganzio Guidi, או בשם "הכרוניקה של כוזיסטאן".