הכיבוש הפרסי של ארץ ישראל בשנת 614 לסה"נ פורש בהסתמך על המקורות ההסטוריים כאחד האירועים המלחמתיים הקשים בתולדות ארץ ישראל בתקופה הביזנטית, אירוע שסימן את ראשית הקץ של השלטון הנוצרי על הארץ וסלל את הדרך לכיבוש המוסלמי כעשרים שנה מאוחר יותר. למרות שמדובר בכיבוש קצר מועד – הצבא הפרסי חלף על פני ארץ ישראל במשך כמה חדשים, והשליטה של הממלכה הסאסנית בארץ נמשכה לא יותר משנים ספורות, הרי שתיאורים דרמטיים של הכיבוש ומעשי ההרג וההרס שהביא עמו מצויים במספר מקורות הסטוריים. בולטים במיוחד התיאורים המפורטים של הכיבוש וההרג בתושבי ירושלים הנוצרים. בחפירות שנערכו בסמוך לחומות העיר נמצאו במספר מקומות עדויות ארכיאולוגיות לקבורות המוניות, העשויות להעיד על טבח שנערך בתושבי העיר בתקופה זו.


ההרצאה תבחן את הביטוי הארכיאולוגי של כיבוש ירושלים בידי הפרסים, את השפעתו של הכיבוש והשלטון הפרסי על דמותה הפיזית של העיר במאה הז' לסה"נ, ואת משמעותו ברצף ההסטורי של התפתחות ושינוי בפני העיר ירושלים. האם היה זה מאורע שהשפיע על חזות העיר ואופייה לדורות רבים, או שמא היתה זו אפיזודה חולפת שהשפעתה על תהליכי השינוי של הנוף העירוני בירושלים היתה שולית?