בין השנים 1999 – 2003 ערכתי מטעם רשות העתיקות חפירות ארכיאולוגיות בשבעה מקומות שונים מפנים ומחוץ לחלקה הצפוני מערבי של החומה העות'מאנית. צירופם של ממצאים חדשים שנתגלו בחפירות אלו עם נתונים שהיו ידועים מחפירות וסקרים קודמים – מאפשר להציע הצעה חדשה, אותה אפרט בהרצאתי, לגבי התפתחות מערך הביצורים סביב חלקה הצפוני מערבי של העיר לאחר חורבן העיר בשנת 70 לספירה. ניתן להציע שתהליך דומה התרחש גם סביב הפינה הצפונית מזרחית של העיר הנוכחית, ואולי ללמוד מכך על היקף החומה כולה.


החומה הקדומה ביותר שנבנתה סביב היקף העיר לאחר חורבן הבית השני מוכרת בכינויה החומה "הרומית-ביזנטית", והיא תוארכה על ידי החוקרים השונים לשנת 300 או 400 לספירה. קטעים רבים של חומה זו נחשפו תחת נדבכי החומה הצפונית העות'מאנית ממזרח וממערב לשער שכם, ואולם תוואי מהלכה של החומה "הרומית-ביזנטית" מצפון לשער יפו ומצפון לשער האריות – עד למפגשה עם קו החומה הצפוני, שונה מתוואי החומה הנוכחית, והיא מקיפה שטח קטן מהשטח התחום בחומת העיר הנוכחית.


במועד כלשהו שחל בתקופה האיסלאמית הקדומה, לפני הכיבוש הצלבני של העיר נבנתה חומה בתוואי חדש סביב העיר. חומה זו מאופיינת בחפיר עמוק שנחצב בצדה החיצוני בצפון העיר וחלקים ממנו נראים גם כיום בפני השטח סמוך לקו החומות הנוכחי. מהלכה של החומה האיסלאמית הקדומה הוסיף לתחום העיר המבוצר את השטחים המצויים כיום בחלקיה הצפוני מערבי והצפוני מזרחי של העיר. אציע לזהות חומה זו כחומה החיצונית, הקטנה הנזכרת בתיאורי הכיבוש הצלבני של העיר. ואילו את החומה הפנימית, הגדולה והעתיקה הנזכרת בתיאורים אלו בצפון העיר - אציע לזהות עם החומה הרומית-ביזאנטית שחלקים ממנה היו ככל הנראה עדיין בשימוש בשנת 1099.


בשלב מאוחר יותר, שחל בשלהי התקופה הצלבנית או בתקופה האיובית – נבנו מגדלים רבועים גדולים מפנים לחומה האיסלאמית הקדומה, ובמועד קצר אחר כך – חוברו מגדלים אלו בחומה חדשה. מהלכה של החומה החדשה הקביל לקו החומה האיסלאמית הקדומה, והיה מצוי כ 10 מטרים או פחות מפנים לה. החומה החדשה שילבה במהלכה גם את שרידי החומה הרומית-ביזנטית בצפון העיר. באופן זה נוצר סביב חלקה הצפוני של העיר קו ביצורים כפול. החומה החיצונית היא החומה שנבנתה בתקופה האיסלאמית הקדומה ובצדה החיצוני נחצב חפיר, והחומה הפנימית, ששרידיה מצויים כ 10 מטרים מפנים לחומה החיצונית, כוללת מגדלים רבועים שחוברו בחומה, וכן את שרידי החומה הרומית-ביזאנטית. קו חומות כפול זה הוא שנהרס במכוון על ידי השולטאן האיובי עבד אל מאלכ אל מועט'ם עיסא בראשית המאה הי"ג.


קטעים רבים של החומה העות'מאנית, שנבנתה במאה הט"ז, הושתתו על שרידיו של קו הביצורים הכפול שנהרס במאה הי"ג. לעיתים הושתתה החומה העות'מאנית ישירות על החומה הקדמית מהתקופה האיסלאמית הקדומה, ולעיתים - על החומה הפנימית.

בהרצאה – אציג את הממצאים עליהם מבוססת הצעה זו.