הציטוט המובא בכותרת ההרצאה הוא מפי האב הנזיר הרוסי דניאל שכתב על מסעו בין השנים 1106-1108 בדרכו מיפו לירושלים (טולקובסקי ש. תרפ"ו. תולדות יפו. עמ' 75). לאחר כ -900 שנה בין החודשים יולי- דצמבר 2007 נערכה בנמל יפו חפירת הצלה מטעם רשות העתיקות בהנהלתו של כותב שורות ובמימון עיריית תל-אביב-יפו, המשלמה ומנהלת נמל יפו. חפירה זו בוצעה בעקבות תכנון של טיילת לאורך הנמל ולתכנון העברת תשתיות תת-קרקעיות בנמל.


במהלך ההרצאה אציג את חמש השכבות המציינות את שלבי הבניה עיקרים של חומות נמל יפו למן התקופה הצלבנית ועד לתקופה המנדטורית שנחשפו בחפירה הנדונה : להלן סדר השכבות מן המאוחרת לקדומה ביותר:

השכבה ה-V הינה הרחבת הנמל בשנת 1935-36 ע"י הבריטים. השכבה ה-IV שייכת לשלב של ראשית התקופה המנדטורית שנת 1917 ואולי אף לתקופת מלחמת העולם הראשונה. השלב מאופיין בחידוש מראה הנמל כשנבנה רציף חדש ביציקת שכבת בטון אפורה לא עבה במיוחד (כ-5 ס"מ לערך) על גבי החומה העות'מאנית (שכבה (III (חלקה העליון של החומה הוסר היכן שהוא בסוף התקופה העות'מאנית). בנוסף לחידוש ובניית הרציף מבטון נבנו לאורך הרציף גרמי מדרגות לירידה לקו המים וזאת לצורך פריקה וטעינה של סחורות מהסירות שהגיעו ונשקו לחומה.


השכבה ה-III היא שלב החומה העות'מאנית שנחשפה לכל אורכה בקטע שבין גבולו הדרומי של בית המכס המנדטורי (המבנה בו פעילים כיום צופי ים) ועד להאנגר 1 בדרום. אבני החומה הם אבני גזית מכורכר. מתארה של החומה מצפון לדרום הוא קעור כשגובה השתמרותה הוא לפחות 2 מ' מעל לקו המים.


השכבה ה-II היא אולי תת-שלב בבניה בתקופה העות'מאנית השייכת כנראה לראשית התקופה העות'מאנית. משלב זה נחשפה חומה נוספת ממזרח לקו החומה העות'מאנית (של שכבה III) בהשתמרות די גרועה. מעל לחלק מחומה זו לאחר שבוטלה היכן שהוא בתווך הזמן של שכבה III נבנה בית המכס העות'מאני. בחפירה נחשפו חלק מקירותיו הדרומי והמזרחי וכן פינתו המעוגלת בדרום- מזרח.


השכבה ה-I והקדומה ביותר שנחשפה בחפירה הנדונה מתוארכת לתקופה הצלבנית בה נחשפה חומה בנויה מאבני גזית מכורכר כ-1 מ' מערבית לקו הבניין של מתחם הכנסייה היוונית האורתודוקסית כך שניתן לומר כי לפנינו בניה הקדומה למאה ה-17 לסה"נ . ד"ר י' קפלן (מטעם מוזיאון יפו ) חפר במקום בשנת 1978 קטעים מחומה זו כשתארך חומה זו לתקופה הצלבנית. בדרום הנמל מצפון להאנגר 1 נחשפה בניה מרשימה של ביצור ככל הנראה של מגדל מאסיבי בנוי אבני כורכר ענקיות ככל הנראה חלק ממגדל שמירה (עגול?) צלבני שהיה במקום.