בבדיקות באזור השער מתקופת הברונזה המאוחרת נחשפו יסודות אבן קדומים אשר שולבו בשער המאוחר ואשר עשויים להשתייך למבנה שער מתקופת הברונזה התיכונה IIב' (שכבה VIII). היסודות נתגלו בצד הדרומי של מעבר השער והם כוללים פינה של מגדל השער, שתי אומנות והניסגה שבינהן (קיר 182). אורך האומנה השלמה הוא 2.30 מ' ומן האומנה השניה נחשפו קטע בארוך 1.50 מ'. שתי האומנות בולטות כדי 1.10 מ' אל מעבר השער. אורך הניסגה שבין שתי האומנות הוא 2.65 מ'. מידות אלה תואמות למידות של שערי תקופת הברונזה התיכונה שנחשפו ביבנה-ים ובית שמש. אל השער הוצמדה סוללת העפר, עשויה מכורכר כתוש שקטעים ממנה נחשפו בחפירות קפלן ובחפירות המחודשות באזור הדרומי. יתכן כי השער המשיך לשמש גם בתקופת הברונזה המאוחרת, שלבים I ו-IIא' (שכבות VI, V).