פרויקט פרסום חפירות קפלן באזור ת"א חושף לראשונה היבטים כרונולוגיים, מרחביים ותרבותיים של יישובים שהתקיימו במהלך תקופת הברונזה הקדומה במרחב שאורכו לא עלה על חמישה ק"מ מצפון לדרום. חלק מן האתרים שנחפרו על ידי בני הזוג קפלן בין השנים 1950-1989 נכללים בפרויקט זה. שרידים מתקופת הברונזה הקדומה אשר מטופלים במסגרת הפרויקט נתגלו באתרים הבאים: רח' המסגר וגבעת בית המטבחיים (ב"ק 1א', ב"ק 1ב'), גני התערוכה (ב"ק 1א', ב"ק 1ב'), רחוב הבשן (ב"ק 1ב', ב"ק 2), רשפון 4 (ב"ק 1ב').


כן יוזכרו החפירות החשובות באתרי הקבורה בגבעתיים (גבעת קוזלובסקי), רח' סלמה והקריה.


עבודת המחקר שהתבצעה במהלך פרויקט הפרסום חשפה פסיפס שבו בולטת במיוחד רבגוניותה התרבותית של תקופת הב"ק 1. תופעה זו באה לידי ביטוי במספר תופעות, בין היתר:


קיומם של מכלולים שונים לחלוטין בשני אתרים קרובים זה לזה בני אותו שלב כרונולוגי (רח' המסגר מול בית המטבחיים בב"ק 1א').
דמיון במכלולי אזור ת"א למכלולים מבקעת הירדן (רשפון 4) .
מציאותו של מכלול קרמי ייחודי שאותר לראשונה באתר רשפון 4 (הקרמיקה ה'פרוטו-מתכתית', המתוארכת על ידינו לסוף הב"ק 1ב').
סקירת המפה היישובית של אזור מערב אגן הירקון-איילון בתוספת אתרים שנחקרים לאחרונה ע"י המחברים, דוגמת תל גריסה ואפק, מאפשרת לשרטט ביתר דיוק את תולדות האזור במהלך תקופת הברונזה הקדומה.