עם יסוד פרויקט המורשת התרבותית של יפו בינואר 2007 נערכה שנה ראשונית של מחקר המשותף לאוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס ( (UCLAורשות העתיקות.

עבודת השטח
המטרה הראשונה של עבודתנו ב2007 הייתה לפתח תכנית חפירות משותפת לצוותים מ-UCLA ורשות העתיקות. מלבד ענייננו המשותף במחקר הארכיאולוגי של יפו, חשוב היה לבחון את שיתוף הפעולה ולגבש שיפורים נדרשים לעונות עתידיות. צוות UCLA נטל חלק בחפירת הצלה במתחם גנור, במורד המזרחי של התל. הייתה זו אחת מתוך ארבע חפירות הצלה גדולות שנערכו במקביל ביפו על ידי רשות העתיקות במסגרת האסטרטגית שהותוותה על ידי פרויקט המורשת התרבותית של יפו.

עבודת הפרסום
במקביל לחפירות שנערכו במתחם גנור השקיע הצוות מאמץ ניכר בהכנת חומרים מחפירות קודמות לפרסום, שהיתה מטרתה העיקרית השניה של עבודת הקיץ האחרון: משנת 1948 הונפקו יותר משמונים אישורי חפירה ביפו, אך אף אחת מחפירות אלה לא זכתה ליותר מפרסומים ראשוניים מצומצמים. פרויקט המורשת התרבותית של יפו שם לו למטרה שיפור משמעותי של מצב זה.
לעונת קיץ 2007 התווינו סדרת פרסומים חדשה שתקל על הפצת מחקרים היסטוריים וארכיאולוגיים הקשורים ליפו. מנהלי הפרויקט שיתפו פעולה כדי להגדיר את מטרת הסדרה, מימדיה, סיגנונה ונתונים נוספים. לא פחות מעשרה כרכים מיועדים להתפרסם במסגרת הסדרה. הצעת מחקר הוגשה בספטמבר ל-Cotsen Institute of Archaeology Press לייסד את סדרת פרויקט המורשת התרבותית של יפו כפרסום משותף עם רשות העתיקות.
האישור הרשמי שניתן בשנת 2000 להעברתם של הארכיונים והממצאים מחפירות קפלן לעיבוד הדרוש לפרסומם אפשר שלב חדש במחקר הארכיאולוגי של יפו. הארכיון כולל את רישומי החפירות שנערכו על ידי ארכיאולוג עיריית תל אביב-יפו, יעקב קפלן, בין 1955 ל-1981. חומרים אלה מהווים קישור חשוב בין החפירות הנוכחיות ביפו לבין חפירותיו של קפלן על התל.

התפתחות הפרויקט
בנוסף לעבודה שנסקרה לעיל, אחד עשר שבועות העונה העניקו לנו הזדמנות טובה לעסוק בבנית בסיס התמיכה של הפרויקט, כמו גם בנושאי ההשתתפות המוסדית והאישית. בעוד רשות העתיקות ו-UCLA מהווים את המייסדים והשותפים הבכירים של פרויקט המורשת התרבותית של יפו, הנתמך גם על ידי החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ, אנו מכירים באתגרים המשמעותיים הכרוכים באתר אורבאני במימדיה של יפו. אנו גם מבינים את הצורך לרכז לא רק מגוון רחב של מומחים המעוניינים ומסוגלים להקדיש מזמנם ומשאביהם לפרויקט חדש זה בשנים הבאות, אלא גם את החשיבות שבקבלת תמיכתם של מכוני מחקר נוספים.
כתוצאה משיחותינו ינסה וולפגנג צוויקל לעניין ולערב בפרויקט סטודנטים, חוקרים וצוות אקדמי מוניברסיטת יוהנס גוטנברג (Johannes Gutenberg-Universität), במיינץ שבגרמניה. צוויקל ישאף לשתף בעתיד חוקרים לביצוע מחקר גיאופיסי ביפו, כמו גם גיוס חוקר בולט בשטח הזכוכית שישמש כמומחה הפרויקט לנושא זה. כמכון מחקר גדול, מעורבותה של מיינץ תאפשר ניהול חפירה לימודית שתכלול סטודנטים אירופאים ואמריקנים כאחד.
מספר חוקרים הסכימו להתקשר אל הפרויקט באופן רשמי כשותפי מחקר. קישור זה נעשה על מנת לשתף חוקרים ממכונים שאינם משתתפים הפרויקט בתכניות שונות במסגרתו. רשימת חוקרים אלה כוללת את אורית צוף (אוניברסיטת חיפה), אורן אקרמן (אוניברסיטת בר-אילן) ואמנון בר-אור (המחלקה לארכיטקטורה ושימור, אוניברסיטת תל אביב).


תכניות ל-2008
פרויקט המורשת התרבותית של יפו מתוכננת לקראת שנת 2008 חפירות מחקר חדשות, גיבוש תכנית לחפירה לימודית וביצועה, השגת משאבים לנושאים מגוונים הקשורים למחקר, הצגת עבודתו השוטפת של הפרויקט והבאה לדפוס של הכרך הראשון של סדרת פרויקט המורשת התרבותית של יפו. בתמיכת החברה לפיתוח יפו העתיקה מתוכננות חפירות ל-2008 בתוך או ליד מרכז המבקרים בכיכר קדומים. לחפירות אלה שלוש מטרות: (1) יסוד חפירות מחקר על ידי פרויקט המורשת התרבותית של יפו (2) פתיחת תכנית חפירות לימודיות לסטודנטים ביפו (3) הבהרת עניינים סטראטיגראפיים הקשורים לשרידים הרומיים וההלניסטיים שמצא קפלן (4) חשיפת שכבות קדומות יותר.