בחודש אוגוסט 2007 נערכה חפירת הצלה מצפון מזרח לקיבוץ נצר סרני. במהלך פיקוח שוטף על תואי כביש 431 (ממודיעין לראשון לציון) נתגלה פיזור כלי צור בתוך סדימנט של דיונה שנחשף כתוצאה מהעבודות.


האתר ממוקם בשקע בין שתי גבעות כורכר בגובה כ- 67 מ' מעל פני הים. בתוך השקע הורבדו שכבות קרקע שונות ובעיקר חול, חמרה וגרומוסול. בתוך החול הדיונרי הופיעו כלי הצור.


אנו משערים כי גודלה של הדיונה היה 30X60 מ' ואילו על סמך פיזור כלי הצור גודלו של האתר היה 200-300 מ"ר.


בשלב זה לא ברור האם האתר היה ממוקם על גבעות הכורכר שמסביב ונסחף מטה או ההתיישבות הייתה במקורה על פני הדיונה.


באתר נמצאו מגוון כלי צור כגון גרעיני להבונים גלובולרים ופירמידלים, שכיחות גבוהה של להבים ולהבונים שחלק גדול מהם משוברר בעיקר בצורת טרפזים ומלבנים. פריטים אלו נעשו על חומר גלם מחלוקים קטנים (בגודל אגרוף או פחות). כמו כן נמצאו מגרדים מסוגים שונים, רובם על להבים וכן מגרדים היקפיים. חומר הגלם ששימש למגרדים נראה שונה מזה ששימש למיקרוליתים. נמצא מגוון רב של פסולות גרעין וכן גושים ושבבים. הממצא המתואר לעיל כמו גם התרבדות הדיונה והחמרה בשכבות דקיקות (למינות) מעידים כי האתר נמצא באתרו הגיאולוגי גם אם לא בהרבדה ראשונית מבחינה ארכיאולוגית.


לימוד ראשוני של הממצא הארכיאולוגי ושחזור המבנה הגיאומורפולוגי של האתר וסביבתו הקרובה מראה כי מדובר באתר חד שכבתי שניתן לשייכו לתקופה האפיפליאוליתית ולתרבות הכברית הגיאומטרית (12.5-14.5 אלף שנה לפני זמננו).


התמונה המתוארת של יישוב על גבי גבעות כורכר או חמרה מכוסות חול, כמו גם גודל האתר המשוער, מוכרת מן האפיפליאולית מאתרי מישור החוף.
בסביבה הקרובה לאתר לא מוכרים אתרים מתקופה זו (כ- 10 ק"מ) ואתר נצר סרני הינו נדבך נוסף בתמונה ההתיישבותית של התקופה באזור.