חפירות המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב ע"ש סוניה ומרקו נדלר בניהול הפרופסורים ישראל פינקלשטיין ודוד אוסישקין.

שרידי מקדש מונומנטאלי מתקופת הברונזה הקדומה 1 שנחשפו במגידו. תאריכו 3000 לפסה"נ לערך. זהו המקדש הגדול מסוגו מתקופה זו שנחשף בלבנט. הוא מסמל טוב מכל מונומנט אחר, את תהליכי העיור ויצירת יחידות טריטוריאליות שהחלו להתפתח באותה עת.