Israel Antiquities Authority
נגישות

גן לאומי סוסיתא

ד"ר צביקה צוק

שרידי רצפת פסיפס מן התקופה הביזנטית, שהתגלו באולם ממזרח לפורום
שרידי רצפת פסיפס מן התקופה הביזנטית, שהתגלו באולם ממזרח לפורום

חפירות המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן של אוניברסיטת חיפה בניהול פרופ' ארתור סג"ל וסגנו מיכאל אייזנברג.

העונה התשיעית ארכה, כקודמותיה, חודש שלם ונסתיימה ב-24 ביולי 08. המשלחת הפולנית סיימה לחשוף את הכנסייה הצפון מערבית והעונה עסקה בשימור בלבד. המשלחת האמריקאית המשיכה בקצב הראוי לציון לחשוף את המבנן שסביב הכנסייה הצפון-מזרחית. המשלחת של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה התמקדה בחפירת האזור הסמוך לצידו המזרחי של הפורום.

הדקומנוס מכסימוס שממערב לפורום. מבט מערבה.
הדקומנוס מכסימוס שממערב לפורום. מבט מערבה.

כמו כן, הורחבה החפירה בבית המרחץ, הסמוך לחומה הדרומית של העיר.
העונה נפתח שטח חדש הממוקם כ-50 מ' ממערב לפורום. אם לשפוט על פי טיב הסיתות של אבני הגזית ייתכן ולפנינו מבנה ציבור מרשים בן התקופה הרומית. על גבי מבנה זה נחשף מבנה קבורה (קריפטה) אומאי.

רצפת פסיפס של קפלת קבורה מהתקופה האומאית (מאה ז' לספה"נ). הקפלה נבנתה על גבי שרידים של מבנה מונומנטלי מן התקופה הרומית (מאה ב' לספה"נ?). קטעי הקירות הרומיים מצטיינים בסיתותם הקפדני.
רצפת פסיפס של קפלת קבורה מהתקופה האומאית (מאה ז' לספה"נ). הקפלה נבנתה על גבי שרידים של מבנה מונומנטלי מן התקופה הרומית (מאה ב' לספה"נ?). קטעי הקירות הרומיים מצטיינים בסיתותם הקפדני.

כמו כן, נחשף לראשונה ממערב לפורום קטע של רחוב העמודים הראשי של העיר, הלא הוא הדקומנוס מקסימוס.

כל הצילומים באדיבות משלחת חפירות סוסיתא ©

בית המרחץ, הסמוך לחומה הדרומית של העיר.
בית המרחץ, הסמוך לחומה הדרומית של העיר.

מאמרים נוספים ...