משלחת ליאון לוי ושלבי וויט לחפירות בתל אשקלון המשיכה השנה את פרוייקט החפירות ארוך השנים של פרופ' לארי סטייגר. השנה התחילה המשלחת לחפור את הבזיליקה שבמרכז הגן הלאומי. המשלחת גם מבצעת עבודות שימור בתיאום עם רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים. אחת מעבודות אלו, הייתה מילוי חוזר של שטחי חפירה שאין בהם עניין תיירותי. השנה נעשה המילוי בשטח בו נתגלה לפני שנים רבות בית מרחץ רומי ועקב התדרדרות במצבו הוחלט כי הדרך הטובה ביותר היא לכסותו. ביקשנו מהמשלחת לחפש בארכיונה ולמצוא את התמונה הטובה ביותר שצולמה דאז.