ה"מבצע" של ניתוק והחזרת חזית המגדל הדרום מזרחי, בשער הכנעני בתל דן הסתיים בהצלחה רבה. השלמנו את שימור האלמנטים הרופפים בחלקים העליונים של השער בטכנולוגית שימור מאוד מענינת המבוססת על בוץ בשילוב עם רשת חבלים מחומר טבעי. במקביל אנו נכנסים לתכנון סביבת השער כולל הכשרה ברמה גבוהה יותר לביקורי קהל. עבודות השימור על השער וסביבתו עדין ממשיכות.