במהלך התקופה הניאוליתית, כ-8,500 שנים לפני זמננו, אימצו תושבי הארץ את השימוש בכלים עשויים חרס. בארץ מוכרות שתי תרבויות מתקופה זו: התרבות הירמוכית שזוהתה לראשונה בשער הגולן והתרבות הלודית שנמצאה לראשונה ביריחו. לאור מחקרים בשנים האחרונות מסתבר שהתרבות הירמוכית קדמה ללודית.


עשרות אתרים מהתקופה הניאוליתית הקראמית נתגלו בארץ, ממערב וממזרח לירדן. רק אתרים בודדים נחקרו לאורך מישור החוף והחשוב שבהם נמצא ברח' הבשן בתל-אביב, שם נחשף מכלול ירמוכי. עד הזמן האחרון לא היה בידינו מכלול ממצא מובהק מאתרי מישור החוף שמצפון לתל אביב ולאור פער מידע זה יש חשיבות מיוחדת לברור הממצא מעמק עכו.

שרידים מהתקופה הניאוליתית הקראמית נמצאו עד היום בארבעה אתרים בעמק עכו:

נחל בצת 2 - מדרום לשלומי; כברי – בשדה שמצפון מזרח לתל כברי; חורבת עוצה – ממערב לצומת יסף; ארץ' אל סמרה (קרי ארד אל סמרה) – בגבולו המזרחי של עמק עכו מדרום לתל בירה ולקיבוץ יסעור.

 

בקיץ החולף נערכה חפירה רביעית בשולי ארץ' אל -סמרה ונמצאה בו רק שכבת ישוב אחת. השכבה הכילה ממצא רב מהתקופה הניאוליתית הקראמית ואת כולו יש לייחס לימי התרבות הירמוכית. ניתן לערוך הקבלות רבות בין ממצאי ארץ' אל סמרה וממצאי שער הגולן, שהוא אתר המפתח לחקר התרבות הירמוכית. בין ממצאי החפירה האחרונה בלטה צלמית קטנה עשויה משבר חרס שעליו נחרטה דמות אלה שדומה מאוד לצלמיות שנמצאו בשער הגולן.

 

בחינת הממצא מארבעת האתרים מראה שבשניים (חורבת עוצה וארץ' אל סמרה) מצויים סממנים מובהקים של התרבות הירמוכית וכנראה שגם בשני האחרים יש סממנים כאלה. בימי התרבות הלודית חלה כנראה נסיגה בהיקף הישוב הניאוליתי בעמק עכו ורק בחורבת עוצה נמצאו שרידים שניתן לזהות בהם סממנים מובהקים של התרבות הלודית.