משנת 2006 ועד ימים אלה אנו מקימים שני גנים ארכיאולוגיים מקומיים במגדל העמק וביקנעם.


הגנים הוקמו בשיתוף העיריה ומערכת החינוך המקומית במסגרת 'אימוץ אתר'. פיתוח הגנים נעשה מתוך רצון ליצור זיקה ושייכות של האתר לקהילה המקומית ומתוך הכרה כי אתרים ארכיאולוגיים רבים, שאינם חלק מאתר סגור בעל ממשק, סובלים ממחסור בתחזוקה ומוואנדליזם.


שילוב ילדי הישוב חושף בפניהם את מורשת מקום מגוריהם, היסטוריה מגוונת קרובה ורחוקה. דרכם אנו בונים תחושת שייכות גם בקרב ההורים, השכנים וכלל הקהילה. מעורבות בתי הספר בתוכנית לימוד, בסיורים ובפיתוח המעלה נושאים המשיקים לתוכנית הלימוד השוטפת ומייצר מקומות לפעילות בית ספרית, יאפשר בסופו של תהליך להעביר את האחריות על שימור ותחזוקת האתר לקהילה באמצעות מערכת החינוך.


גן ארכיאולוגי חינוכי מגדל העמק.

הפארק הארכיאולוגי מצוי בחורשה המוקפת שכונות מגורים. המדרון שהוגדר כשטחו של הפארק מייצג את הנוף החקלאי הקדום של סביבה זו, בה גידלו התושבים את מזונם, עיבדו את התוצרת החקלאית, הפיקו חומרי בניה וקברו בו את מתיהם. המתקנים החצובים שהשתמרו ונמצאים באתר הם: גתות לדריכת יין , מחצבות ומערכות קבורה שונות.
הפיתוח כלל שימור והצגה של המתקנים והסדרת שביל הקושר בין המתקנים לשכונות סביב.


גן ארכיאולוגי חינוכי תל יקנעם.

תל יקנעם נושק לעיר המודרנית מצפון מערב ונצפה כחזית הצפונית של העיר. התל מבוצר ושטחו כ-40 דונם.
פיתוח התל משלב בין שימור והצגת השרידים להמחשת ההיסטוריה של יקנעם בכתבים. הפיתוח הוצע בשלבים רבים על מנת לאפשר למקסימום מילדי יקנעם לקחת חלק בהקמתו. השלב הראשון כלל עליה לתל דרך ציר הזמן המבטא את 5000 השנים בהן מיושב התל, פיתוח שביל הקפי בראש התל ושימור מבנה הכנסייה. היום אנו בעיצומו של פיתוח השלב השני בתל הכולל כארבע תחנות העוסקות בהמחשת נושאים שונים בתל.