Israel Antiquities Authority
נגישות

מטבע נדיר של מחצית השקל נתגלה בסינון העפר מהר-הבית בגן הלאומי עמק צורים

נמסר על ידי עומרי גל/ רשות הטבע והגנים - אגף דוברות

מטבע נאה עשוי כסף וכן מטבע נוסף שנטבע ע"י אנטיוכוס, נתגלו לאחרונה בעבודות הסינון של העפר שהוצא מהר-הבית בגן הלאומי עמק צורים

פרוייקט הסינון מתנהל זו השנה הרביעית בראשות ד"ר גבריאל ברקאי ויצחק צוויג, בחסות אוניברסיטת בר-אילן, במימון עמותת אלע"ד ובסיוע רשות הטבע והגנים. בפרויקט הסינון נתגלו עד עתה כ 3500- מטבעות עתיקים, שזמנם למן ראשית טביעת המטבעות בתקופה הפרסית ועד לתקופה העות'מאנית.

 

המטבע נתגלה על ידי המתנדב עומר יערי בן 14 מנוה דניאל. המטבע נטבע בשנה ה 1- של המרד הגדול נגד הרומאים, היא שנת 66/67 לספה"נ. בצד הפנים של המטבע מופיעים ענף עם שלושה רימונים וכתובת בכתב העברי העתיק-"ירושלם קדשה" (ירושלים הקדושה), ובצד הגב מופיעים גביע העומר והכתובת "חצי השקל". מטבעות מחצית השקל שימשו לתשלום מיסי המקדש והחליפו בימי המרד הגדול את השקלים הצוריים. מטבעות אלה כנראה נטבעו בהר-הבית עצמו על ידי שלטונות המקדש. מס
מחצית השקל למקדש מבוסס על הנאמר בספר שמות, בפרשת "כי תישא" (ל' יא-טו). על כל יהודי היה לשלם חצי שקל למקדש בכל שנה. המטבע שנתגלה נשתמר היטב, אך למרות זאת הוא פגום מעט מהשריפה, כנראה זו שגרמה לחורבן המקדש השני בשנת 70 לספה"נ. זוהי הפעם הראשונה שבה נתגלה מטבע כזה שמקורו בהר-הבית עצמו. מטבעות דומים נתגלו בעבר במטמונים בסביבתה הקרובה של ירושלים, ובחפירות ברובע היהודי וכן בחפירות מצדה, אך הם נדירים ביותר בחפירות בירושלים.

בעבודות הסינון נתגלה מטבע נוסף, יפה במיוחד שנטבע על ידי אנטיוכוס ה 4- אפיפאנס ( 163-175 לפסה"נ) שכנגדו פרץ מרד החשמונאים. מרד זה הביא לטיהור המקדש בידי החשמונאים לאחר שאנטיוכוס שדד את אוצרות המקדש והנהיג בו פולחן זר. על המטבע דיוקנו של אנטיוכוס המלך הסלווקי. הר הבית היה המוקד של אירועי המרד החשמונאי ומכאן חשיבותו של המטבע, שנתגלה בעפר שהוצא מהר הבית. אירועי המרד החשמונאי וחנוכתו מחדש של המקדש בידי יהודה המכבי הם הרקע ההיסטורי שמאחורי חג החנוכה שאותו חוגגים כעת.

 

באוקטובר 1999 , הוואקף (הגוף המוסלמי הממונה על הר הבית) והתנועה האסלאמית ביצעו עבודות חפירה בלתי חוקית בפינה הדרום מזרחית של הר הבית. העבודות כללו חפירה בכלים כבדים שהסבה נזק ארכיאולוגי בלתי הפיך לשכבות הקדומות של ההר. העפר פונה מהר הבית באמצעות מאות משאיות ונזרק בנחל קדרון הסמוך. עפר זה מכיל מידע ארכיאולוגי רב למרות שהממצאים הארכיאולוגים שבתוכו כבר אינם באתרם המקורי. זאת מכיוון שמעולם לא נערכה חפירה ארכיאולוגית של ממש בהר הבית ועפר זה הוא המקור הארכיאולוגי היחידי הנגיש למחקר.
כיום עפר זה מסונן בגן לאומי עמק צורים בפרוייקט ארכיאולוגי יחודי, המשתף קבוצות מתנדבים מהארץ ומהעולם. עד כה השתתפו בפרוייקט למעלה מ 40,000- מתנדבים.


מאמרים נוספים ...