בחודש האחרון נערכו 2 כנסים בנושא חקר ירושלים. הכנס הראשון התקיים ב 29.10.2008- באוניברסיטה העברית והכנס השני ב 13.11.2008- באוניברסיטת בר-אילן. בכל אחד מכנסים אלו התקיימו הרצאות רבות בחידושים בחקר ירושלים. אחת התגליות המעניינות היא מנהרה שנחשפה בעיר דוד מימי בית ראשון ואולי אף קודם לכן, אשר החופרת, ד"ר אילת מזר, הציעה באופן נועז, לזהותה עם "צינור דוד". עוד באותו היום כבר היו חוקרים שהתנגדו להצעה זו. 

מצאנו לנכון להביא זאת כפי שפורסם על ידי דליה מזורי בעיתון מעריב ב 30.10.2008-

 

http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/804/705.html

 

עוד פורסמו בכנס זה ממצאים מחפירות רחבת הכותל מטעם רשות העתיקות ובניהול של שלומית וכסלר בדולח. שם נמצא חותם מעניין ובו לוחם יורה חץ והשם חגב.

 

בכנס השני שנערך באוניברסיטת בר אילן, הוא הכנס השנתי ה 14- של חידושים בחקר ירושלים ניתנו הרצאות במגוון רחב של נושאים ארכיאולוגים, מקראיים, תלמודיים ועוד. הח"מ נשא הרצאה שנושאה " 'ויבא את המים העירה' צריכת המים בירושלים בתקופת המקרא". בהרצאה הודגשה חשיבותו הרבה של מעיין הגיחון שסיפק את רוב צריכת המים שלהעיר בתקופת המקרא. הסיבה להעדר בורות מים בירושלים בתקופה זו (אשר בה כבר קיים הידע) הוסבר באי נחיצותם לנוכח עוצמת המעיין.
ההרצאות של שני הכנסים פורסמו בספרים שהוצאו במיוחד עבור הכנסים.