Israel Antiquities Authority
נגישות

חידושים בגן לאומי הרודיון


פרסקו וסטוקו בהירוזיון
פרסקו וסטוקו בהירוזיון

מסיבת עיתונאים לגילויים החדשים בגן לאומי הרודיון אורגנה ב 19.11.08- על ידי האוניברסיטה העברית ועל ידי פרופ' אהוד נצר חופר הרודיון יחד עם עוזריו רועי פורת ויעקב קלמן. במסיבה זו נחשף הגילוי המרתק כי בקבר של הורדוס נמצאו עוד שני ארונות קבורה המיוחסים על ידי החופרים לאשתו החמישית של הורדוס ולאשתו של ארכילאוס בן הורדוס. עוד נמסר על גילוי של חדר מעוטר בפרסקו ובסטוקו בלוג'יה שנמצאת בראש התיאטרון שיכלו לשבת בו כ 700- צופים.

לפניכם שני דיווחים של עיתונאים שהשתתפו באירוע של פרסום זה:

איור עליון: חלקי אורנות ועיטורים מאזור הקבר; איור תחתון: ארון קבורה ומכסה מעוטרים
איור עליון: חלקי אורנות ועיטורים מאזור הקבר; איור תחתון: ארון קבורה ומכסה מעוטרים

תגליות חדשות בהר ההרודיון / פרופ' אהוד נצר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית
כתיבה וצילום: יעל נופר

 

ממצאים ארכיאולוגיים חדשים נחשפו לאחרונה בהרודיון ע"י פרופ' אהוד נצר שגילה במאי 2007 את קברו של המלך הורדוס. בעזרת הפריטים האדריכליים שנמצאו באתר נערך שחזור הקבר. המאוזולאום היה מבנה בן שתי קומות שנבנה על בסיס פודיום. הגג היה בדמות חרוט קעור בדומה למבנה יד אבשלום. המבנה התנוסס לגובה של 25 מטר. בין הפריטים האדריכלים נמצאו גם אורנות שקשטו את הגג.


בחפירה שהתקיימה השנה באזור המאוזולאום נתברר כי הורדוס לא נקבר לבדו, נתגלו שרידים של שני סרקופגים בנוסף על הסרקופג האדום (מיזי אחמר) המעוטר ברוזטות. בשני הארונות בגוון לבן היה קבורים כנראה בני משפחתו של הורדוס. אחד הארונות נעדר כל עיטור והשני- ארון מפואר ומעוטר בדגמים צמחיים. פרופ' נצר מעריך שבארון הקבורה המעוטר הגדול מבין השניים נקברה מלתאקי, אשתו החמישית של הורדוס, אמם של ארכילאוס ואנטיפס ובארון השני נקברה גלפירה, אשת ארכילאוס שמתה בשנת 5 לספירה.


פרופ' נצר משער כי הסרקופג האדום היה של המלך הורדוס היות והוא יוצא דופן בעיבודו ובליטושו הקפדני. שברי סרקופג זה נמצאו פזורים בכל שטח המאוזולאום.

ציורי קיר
ציורי קיר

20 מ' ממערב למאוזולאום נתגלה תיאטרון בקוטר 32 מ' שיכול היה להכיל כ 750-650- צופים בחלקו העליון של אזור המושבים נתגלה 7 מ' בגובה של 6מ' ובו 3 קירות. על הקירות עיטורי צבע, * חדר גדול 8 עיטורי סטוקו (טיח מכויר) וציורים שצוירו על טיח יבש (סקו).


בציורי הקיר שנתגלו ניתן להבחין בנוף הניבט דרך חלונות שתריסיהם פתוחים לצדדים. באחד החלונות נראה מבנה, עצים, גבעה ועליה איילים וכלב. ציורים כאלה היו מוכרים עד כה רק מאזור קמפאניה באיטליה. הציורים מתוארכים לשנים 15 עד 10 לפני הספירה. חדר זה שמש כלוג'יה – תא מלכותי למלך ולידידיו לצפיה במופעים.

ציורי קיר וסטוקו
ציורי קיר וסטוקו

הציורים וסטוקו נתגלו בחלקו העליון של החדר, חלקו התחתון של טרם נחשף. יש להניח כי יתגלו בו ציורים ועיטורים נוספים.

ארכיאולוגים: מצאנו את ארון הקבורה של אשתו של הורדוס (הארץ- 20/11/2008)

 

 


מאמרים נוספים ...