Israel Antiquities Authority
נגישות

גן לאומי אפק –אנטיפטריס, פיתוח התיאטרון הקטן


( התיאטרון הקטן בעת ניקויו (דצמבר 200
( התיאטרון הקטן בעת ניקויו (דצמבר 200

רשות הטבע והגנים מקדמת במקום את הפיתוח של התיאטרון הקטן. כעת נעשית עבודת תכנון מקיפה שנועדה להציע לרשות את הדרך להתקדם בפיתוח התיאטרון ולהשמישו לביקורי קהל וארועי תרבות. במקביל נעשית בשטח עבודת ניקיון יסודית על ידי מתנדבים של "יהודה הצעיר".


עבודתם המנוהלת על ידי צוות גן לאומי ירקון בפיקוח של רשות העתיקות ובליווי ארכיאולג המחוז הביאה לחשיפה מחדש של המבנה כפי שהיה נראה כאשר הסתיימה
. חפירתו בשנות ה 80- המבנה הוגדר כתיאטרון קטן בסיוע פרופ' ארתור סגל מאוניברסיטת חיפה. הגדרה זו נקבעה על פי ההנחה שלמבנה לא היה גג כפי שמתבקש באודיאון.

כרכוב מעוטר ומרשים שנמצא בתיאטרון הקטן באפק, אנטיפטריס
כרכוב מעוטר ומרשים שנמצא בתיאטרון הקטן באפק, אנטיפטריס

החופר פרופ' משה כוכבי ז"ל הציע בזמנו כי בניית התיאטרון לא הגיעה לידי סיומה. הוא הסתמך על חלקים מהמבנה שלא נמצאו. עד כה אין הוכחה חותכת לכך
שהמבנה הושלם. בחפירות נחשפה האורכסטרקה (מרכז התיאטרון המרוצץ בצורה חצי עגולה) אשר בחלק ממנה חסרות אבני ריצוף. כמו כן נראה כי היציע חסר: נשדד או לא הושלם. מציאה של שבר כרכוב מרשים מעידה אולי על השלמת המבנה, אך גם לכך יש הסבר: פריטים אדריכליים הושלמו והוכנו מראש והובאו לאתר הבנייה עוד בטרם הושלם המבנה (בדומה לרכבת הקלה בירושלים אשר טרם הושלמה וכבר מצוייה בעיר ומחכה הרכבת עצמה על קרונותיה).

ייתכן כי בעבודות הפיתוח העתידיות ישולבו חפירות ארכיאולוגיות שישפכו אור נוסף על תעלומה זו.


מאמרים נוספים ...