השפעת הפלשתים על התפתחות והתעצבות הזהות האתנית הישראלית זכתה למחקרים רבים ביותר. הדוגמא המוכרת ביותר במחקר היא הימנעותם של הישראלים מאכילת חזיר (כאשר חוקרים רבים סבורים כי העניין זכה לחשיבות יתר בשל העובדה שהפלשתים צרכו בשר חזיר בכמויות גדולות יחסית) אך הדבר בא לידי ביטוי גם בעניינים נוספים (למשל בקרמיקה).


נושא שזכה לתשומת לב פחותה במחקר, אם בכלל, הוא ההשפעה הישראלית על הגדרתם העצמית של הפלשתים במהלך תקופת הברזל א'. ראוי לציין כי אין בעובדה שהפלשתים השפיעו בצורה ברורה על הזהות הישראלית בכדי ללמד כי התהליך היה הדדי, ומוכרות דוגמאות רבות בהן קבוצה אחת משפיעה על השניה, מבלי שתושפע ממנה. מאחר והפלשתים היו גורם דומיננטי בארץ בתקופה, השפעתם על קבוצות אחרות מתבקשת, בעוד שאין הכרח כי הקבוצות האחרות ישפיעו עליהם. ואולם, למרות שהדבר אינו מחוייב המציאות, דומה כי הממצא הארכיאולוגי מלמד כי ההשפעות בתקופה זו היו דו-סיטריות, וכי המגע עם הישראלים השפיע גם הפלשתים ועיצב גם את הגדרתם העצמית.


בהרצאה נבחן את השתנותם של מרכיבים חומריים שונים בתרבותם החומרית של הפלשתים, בעיקר במהלך תקופת הברזל א', אך גם לאחריה, במטרה לעמוד על השינויים שעברה החברה הפלשתית כתוצאה מן האינטראקציה עם קבוצות אחרות, וכיצד השפיעו קשרים אלו על הזהות הפלשתית.