בהרצאה זו אציג ממצאים מהחפירות בתל צפית/גת שנוסכים אור חדש, ולפעמים אף חדשני, על היבטים שונים הקשורים בתרבות החומרית וההיסטוריה של הפלשתים, ומערכת היחסים של הפלשתים עם הסביבה הקרובה והרחוקה שלהם. אדון, בין השאר, בקבורה, מנהגי אכילה, טכנולוגיה, כתיבה ושפה, מערכות היחסים בין ערי פלשת, וכן ההקשר שבין הממצא הארכיאולוגי, העדויות ההיסטוריות והסיפר המקראי. כמוכן, אדון בנושאים הקשורים להתפתחות ההדרגתית והשינויים בתרבות הפלשתית לכל אורך תקופת הברזל, והתובנות על התהליכים שנחשפים מהקשרים אלו.