אזור הנגב המערבי היווה את נקודות המגע הפוליטיות והצבאיות בין מצרים לכנען ומאוחר יותר בין יהודה לפלשת. על גדות שני הנחלים העיקריים במערב הנגב, נחל גרר ונחל הבשור, שכנו המרכזים החשובים של האזור ששימשו יישובי פריפריה של ממלכת עזה בתקופות הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל. על חשיבות אסטרטגית וכלכלית של מקום זה מצביע המערך הצפוף, בשטח כה מצומצם, של תלים. לאחר צאתה של מצרים מן הזירה במאות 12-11 לפנה''ס חדרה התרבות הפלישתית מערי החוף מזרחה אל הנגב המערבי.


בשנים 1972-1979 נערכו בתל שרע שש עונות חפירה על ידי משלחת ארכיאולוגית מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בראשות פרופ' א. אורן. נפתחו חמישה שטחים בחלקו הדרומי שלה תל A ו-B, במערב שטח C ו-R בגדה הדרומית של נחל גרר. בחפירה הובחנו 13 שכבות יישוב החל משכבה I – מהתקופה הביזנטית ועד שכבה XIII – מהתקופה הכלקוליתית. על גבי חורבות היישוב הכנעני האחרון משכבה IX נבנה יישוב משכבה VIII המתוארכת לתקופת הברזל א'.


שרידים מתקופת הברזל א' בתל שרע נחשפו בשטחים A ו-B ומיוצגת על ידי ארבעה שלבי בניה – VIII-4, VIII-3, VIII-2 ו-VIII-1. על סמך החפירות והסקר שנערך על פני כל התל החופרים מעריכים כי היישוב מתקופת הברזל א' משתרע על פני כ-16 דונם. בשטח A נמצאו שרידי בניינים מטיפוס "ארבעת המרחבים" הבנויים מלבני בוץ, מתקנים, מפלסי אפר ובורות אגירה.


קבוצות הקרמיקה משכבה VIII כוללות מספר גדול של כלים שנמצאו על הרצפות מהקונטקסט הסטרטגרפי הברור, בתוך בורות האגירה והאשפה. המכלול הקרמי העשיר כולל כ-10% כלי חרס פלישתית, המאופיינים על ידי חיפוי לבן והדגמים החד-גוניים והדו-גוניים, כ-30% של קרמיקה מחופה אדום או ממורקת מרוק יד, לא סדיר (ביניהם כלי חרס מטיפוס "אשדודי" שעליהם עיטור גיאומטרי בצבעי שחור ולבן על רקע אדום) וכ-60% של כלי חרס מקומיים. הקרמיקה הפלישתית בתל שרע מופיעה לצד כלים בעלי מסורת כנענית עם סממנים ראשונים שמאפיינים את תקופת הברזל ב'. כלי חרס פלישתים מאופיינים בעיבוד פני הקרמיקה על ידי חיפוי לבנבן ועל גביו מצויירים דגמים בגוון אחד, מלבד כלים בודדים בעלי עיטור דו-גוני. על סמך ההשוואות של כלי חרס יש להניח כי שכבות VIII בתל שרע, שכבה X באשדוד ושכבה X בתל קסילה התקיימו באותו פרק זמן השייך לחצי השני של המאה ה-11 ולראשיתה של המאה ה-10 לפנה''ס.


לאחר חורבנה של שכבה IX ופער בהתיישבות בתל שרע בשלהי תקופת הברזל א', מגיעים מתיישבים חדשים שמביאים עימם את התרבות החומרית האופיינית לאזור פלשת באותה התקופה עם סממנים הראשונים של מסורת התרבות החומרית מתקופת הברזל ב'.