Israel Antiquities Authority
נגישות

כתובות שנתגלו בחפירות בגן לאומי בית גוברין- מרשה הם המשכה של הכתובת המלכותית שבמוזיאון ישראל

ד"ר איאן שטרן

צילום: אנדריי ויינר, מוזיאון ישראל
צילום: אנדריי ויינר, מוזיאון ישראל

הכתובת חושפת מידע נוסף על הקשר למרד המכבים

כתובת מלכותית משנת 178 לפני הספירה, המכילה 23 שורות שנחקקו ביוונית על לוח אבן - ושנודעה בשם "כתובת הליודורוס" – הוצגה במוזיאון ישראל לראשונה לפני שנתיים, בהשאלה ארוכת טווח מידי מייקל וג'ודי שטיינהרדט, ניו יורק. הכתובת נחשבת לאחת הכתובות העתיקות החשובות ביותר שהתגלו בארץ ישראל, למרות שלוח האבן והכתובת כולה לא היו שלמים עד היום.

צילום: אנדריי ויינר, מוזיאון ישראל
צילום: אנדריי ויינר, מוזיאון ישראל

לאחרונה התגלו שלושה שברים של כתובת יוונית בחפירות רשות העתיקות בתל מרשה שבגן לאומי בית גוברין, בפיקוחם של ד"ר איאן שטרן וברני אלפרט. הם התגלו בתוך מכלול תת קרקעי, על ידי המשתתפים בתוכנית של סמינרים ארכיאולוגיים, "חופרים ליום אחד". ד"ר דב גרא, שחקר את הכתובות שהוצגו לו על ידי ד"ר שטרן, קבע לאחרונה כי השברים הם החלק התחתון של "כתובת הליודורוס" שבמוזיאון ישראל. הגילוי אישש את ההשערה שמוצא הכתובת בעיר העתיקה מרשה, שבתחום גן לאומי בית- גוברין.

כפי שפורסם על ידי הפרופ' כותן-פלטיאל ווורלה ב 2007- , הכתובת כולה היא הכרזה של המלך סלווקוס הרביעי, אביו של אנטיוכוס הרביעי, בנוגע למינוי "אחראי על המקדשים" באזורנו, בשנת 178 לפסה"נ.
המלך מודיע על המינוי למשנה שלו – הליודורוס. זהו, כנראה, האיש המוזכר בספר מכבים ב', שניסה לגנוב את כספי המקדש בירושלים, אך במקום זאת הוכה קשות כתוצאה מהתערבות אלוהית. שלוש שנים לאחר מכן נרצח סלווקוס ובנו אנטיוכוס ירש אותו. זהו השליט, שלפי ספר מכבים רדף אחר היהודים ובהשראתו חולל בית המקדש, דבר שהוביל למרד המכבים.


מאמרים נוספים ...