ישיבה מס' 35 של וועדת מורשת עולמית של הוועד הישראלי לאונסקו התקיימה בחודש ינואר במערות הפעמון בגן לאומי בית גוברין – מרשה. בישיבה הוצגה תכנית התיק של "ארץ המערות והמסתור בשפלת יהודה" לקראת הצעה להכרזה כאתר מורשת עולמית לאונסקו. התיק נכתב על ידי רשות הטבע והגנים בשיתוף עם המועצות האזוריות: יואב, לכיש ומטה יהודה, קק"ל, רשות העתיקות, ארכיאולוגים וסמינרים ארכיאולוגיים.

בהזדמנות זו נודה מקרב לב לאנשי הגן הלאומי בית גוברין מרשה ולמנהל המרחב שסייעו רבות להצלחת ערב זה ובעיקר למוריס שריקי, שלומי ארמה ויתיר שמיר.