תל רכש, המצוי במזרח הגליל התחתון באפיקו של נחל תבור, זוהה ע“י אהרוני ואחרים עם העיר הכנענית אנחרת, הנזכרת ברשימות תחותמס ג’ ובמסעות המלחמה של אמנחותפ ב’. האתר מורכב מתל גבוה המוקף במדרגה נמוכה מכל עבריו. סקרים שנערכו עד סוף שנות התשעים שחזרו תמונה יישובית בה האתר הגיע לשיא עוצמתו ) 45 דונם כולל המדרגה הנמוכה( בתקופת הברונזה הקדומה II כאשר בהמשך תקופות הברונזה והברזל וכן בתקופות הפרסית, הרומית והביזנטית, הישוב התבסס בתל העליון בלבד.


החל משנת 2006 נערכות בתל חפירות מטעם משלחת יפנית מאוניברסיטאות טנרי וטוקיו בראשות א’ צוקימוטו, מ’ כוכבי וי’ פז. תוצאות שלוש העונות הראשונות עלו על כל הציפיות ובהרצאה זו נמנה את החשובות ביותר, נכון לסוף עונת 2008 :
נראה, כי בניגוד לתוצאות הסקרים, תקופת השיא בקיום האתר הייתה תקופת הברזל I, בה יושבו הן התל העליון והן המדרגה הנמוכה. ממצאי תקופת הברונזה מרוכזים בעיקר בתל העליון.
במדרגה הנמוכה נתגלו חלקיו של רובע, שבכמה מחדריו נמצאו באתרם כלי חרס בעלי מאפיינים פולחניים:
שלושה כנים שלמים, שבר מסכת חרס או כלי אנתרופומורפי ושבר ידית פיטס ועליה חרותת דקל.

בתל העליון נתגלה מבנה ציבורי גדול שחרב בשריפה עזה ועל רצפתו נמצאו כלי חרס שלמים. מתחת לרצפת המבנה נתגלה מתקן בנוי עגול גדול לסחיטת שמן זית שקוטרו 2.7 מ’, מהגדולים שנתגלו עד כה בארץ ישראל.
נתגלה חלקו המזרחי של מכלול כניסה בעל שלוש אומנות, חדרים ותעלת ניקוז, אשר היה, ככל הנראה, חלק משער כניסה לתל העליון בנקודת הגישה הנוחה היחידה בצד צפון-מזרח.

* ההרצאה מוקדשת לזכרו של פרופ’ משה כוכבי