החפירות השיטתיות בתל מגידו מטעם המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב נמשכו בקנה מידה גדול בקיץ 2006 ובקיץ 2008 . החפירות נערכו במספר שטחים והייתה להם השלכה חשובה על סוגיות רבות וחשובות בתולדות מגידו.


ההרצאה תתמקד בשלושה נושאים: ראשית, המקדש הענק בן תקופת הברונזה הקדומה א’; בעונות אלה נתבררו יותר תכניתו של המבנה ואופיו. שנית, “הקבר האגאי” – מבנה תת-קרקעי אשר נחפר בזמנו בידי גוטליב שומכר. בחפירות התברר הקונטקסט הארכיאולוגי של המבנה, אשר הוקם בסוף תקופת הברונזה המאוחרת או בראשית תקופת הברזל; לא ברור אם היה זה חדר פולחן או מבנה של קבר שלא נעשה בו שימוש. ושלישית, הארמון בן תקופת הברזל, אשר נחפר בזמנו בידי יגאל ידין והמכונה “ארמון 6000 ”; הארמון נחשף עתה כולו, ורשות הטבע והגנים מכינה אותו לביקורי קהל.